Chicken Biryani

Chicken Tikka Biryani

Lamb Biryani

Lamb Tikka Biryani

Keema Biryami

King Prawn Biryani

Special Mix Biryani

Chicken, Lamb and Prawn together

Vegetable Biryani

Paneer Tikka Biryani